Dr. Petruska Judit Közjegyzői irodája

Kiskunhalas 2. székhely

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 10. fszt.5-6.

Tel/Fax: +36(77)422-305  +36(77)422-403

Mobil: +36(20)231-4090

e-mail: petruska@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Közjegyzői azonosító: K51020

Tevékenység

A közjegyzői tevékenységről

A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.
A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – a felek esélyegyenlőségének biztosításával – tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében.
A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.
A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.

Nem peres eljárások

Hagyatéki eljárás, öröklési bizonyítvány
Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása
Zálogjogi eljárás
Élettársi kapcsolat megszüntetése, valamint az élettársi kapcsolat fennállásának bizonyítása
Előzetes bizonyítás, és szakértő kirendelése
Fizetési meghagyásos eljárás
Közjegyző által elrendelt végrehajtás

Hitelesítés, tanúsítvány

Cégkivonat
Tulajdoni lap
Aláírási címpéldány
Aláíráshitelesítés
Másolat hitelesítés

Közjegyzői okirat

Végintézkedések
Végrendelet
Öröklési szerződés
Öröklésről való lemondás
Adásvételi szerződés
Ajándékozási szerződés
Tartási szerződés
Kölcsön- és hitelszerződés
Zálogszerződés
Bérleti szerződés
Meghatalmazás
Befogadó nyilatkozat
Rendelkezés várt örökségről
Egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatok
Egyéb szerződéstípusok

Közjegyzőn keresztül elérhető nyilvántartások

Földhivatali nyilvántartás
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának cégnyilvántartása
Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása
Fizetési Meghagyásos Eljárás
Hitelbiztosítéki Nyilvántartás
Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartása
Végintézkedések Országos Nyilvántartása

Okirat, pénz és értékpapír megőrzése

Teljes körű jogi szolgáltatás

Szabott díjak

Titoktartás

Közreműködés megtagadása a pénzmosás megelőzése és megakadályozása

Közjegyzők működésének felügyelete

Adatkezelés

Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Oldalaink a www.petruskakozjegyzo.hu nem használ cookie-kat.

Tevékenység

Tevékenységeink rövid bemutatása.

Munkatársak

Munkatársaink bemutatása.

Díjak

Közjegyzői irodánk aktuális díjairól tájékozódhat.

Illetékesség

Irodánk illetékességeit itt találja.

Elérhetőség

Elérhetőségeink amiken kapcsolatba léphetnek velünk.

Térkép

Irodánk megközelítése és az elérhető pakolóhelyek.

2010 – 2022 Minden jog fentartva.